Právní informace

Informace podle § 5 TMG:

Polmetal GmbH
Landsberger Strasse 226
12623 Berlin

Reprezentováno:

Piotr Nowicki

Kontakt:

Telefon: 030/920 300 900
Fax: 030/340 459 30
E-mail: office@polmetal.de

Zápis do registru:

Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Charlottenburg
Registrační číslo: 185934 B

Daňové identifikační číslo prodeje:

Daňové identifikační číslo podle § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 292 756 718

Zřeknutí se odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme povinni jako poskytovatel služeb sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací v souladu s obecnými zákony zůstávají tímto nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení zákona dozví. Pokud se dozvíme o odpovídajících porušeních, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tyto externí obsahy. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu propojených stránek však není rozumné bez konkrétních náznaků porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

copyright

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.